TSX-V: EDG
$
OTC Pink: ENDGF
$
Frankfurt: 3EG
$

Presentations

Reliance Project Presentation (Nov 2023)
Corporate Presentation (Nov 2023)
Reliance Diamond Drill Core Presentation (Mar 2023)
Elephant Mountain Presentation (Jan 2023)
Bandito Project Presentation (Jan 2023)